Logo Behandelteam Breda

Specialisten in Ouderenzorg & Neurorevalidatie

BEHANDELTEAM

BREDA

BEHANDELING

Sinds 2001 werken we samen onder het dak van Paramedisch Centrum Heusdenhout. Binnen ons multidisciplinaire team zijn de lijnen kort. Daardoor kunnen we op efficiënte wijze de beste behandeling verzorgen. Samen met de cliënt en zijn betrokkenen bespreken wij de optimale zorg en waar die het beste gegeven kan worden, thuis of in onze praktijk.


Als team zijn wij ook -zo nodig samen met de huisarts-  in staat tijdig te signaleren of een andere discipline van aanvullende waarde kan zijn. Natuurlijk is het ook mogelijk alleen ergotherapie, fysiotherapie of logopedie in te schakelen. Behandelingen vinden alleen plaats op verzoek van en/of in overleg met een huisarts, specialist of revalidatiearts.


Naast de samenwerking met de cliënt en zijn betrokkenen vinden wij ook samenwerking met anderen van groot belang. Vanuit onze disciplines stemmen waar nodig altijd af met bijvoorbeeld Revant, Amphia ziekenhuis, de wijkverpleegkundige en de thuiszorginstellingen zoals Thebe, de Leystroom, Careyn en Buurtzorg.